Varausehdot

Varaus- ja maksuehdot

Varattuaan lomakohteen saa asiakas ilmoittamaansa sähköpostiin kirjallisen vahvistuksen. Asiakkaalle lähetetään myös lasku(t), jossa on tilisiirtolomakkeet vuokranmaksua varten.

Vuokra suoritetaan pääasiassa etukäteen laskulla. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa tai ilmoitettava viestissä, mistä varauksesta maksu maksetaan.

Varausmaksu on maksettava eräpäivään mennessä.

Varaus tulee sitovaksi, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30% vuokrasta) eräpäivään mennessä tai suorittanut koko maksun yhdellä kertaa. Ennakkomaksun eräpäivä on 7 vrk laskun päiväyksestä.

Maksaessaan lomakohteen vuokran asiakas sitoutuu noudattamaan näitä vuokraehtoja sekä mökkikohtaisia ohjeita.

Mikäli maksuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä vuokraus peruuntuu.

Vuokran voi sovittaessa maksaa käteisellä (ei pankki- tai luottokorttimaksuja).

Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse).

Peruminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle ja on hänen toimesta vahvistettu asiakkaalle.

Perutusta varauksesta pidätetään aina ennakkomaksu.

Jos peruminen tulee vuokranantajalle myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen vuokrauksen alkua veloitetaan koko vuokran määrä. Jos lomakohde saadaan myytyä eteenpäin muualle, palautetaan asiakkaalle tällöin sen summan, jonka on saatu kohteen eteenpäinvuokrauksesta.

Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summan takaisin kokonaisuudessaan, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, ja asiakkaan lomanvietto ei näistä olosuhteista johtuen onnistu. Peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi ja osoitettava luotettavalla tavalla esim. lääkärintodistuksella.

Kaikki varaukseen liittyvät muutokset on tehtävä 4 viikkoa ennen varausajankohdan alkua kirjallisesti.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Omistaja voi perua varauksen, jos kyseessä on ylivoimainen este. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Omistajalla on myös oikeus välittömästi keskeyttää varauksen siinä tapauksessa, jos asiakas ei noudata varausehtoja tai yleisiä oleskeluehtoja mökillä.

Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen tai vahingonteon takia, maksuja ei palauteta ollenkaan.

Oleskelu mökillä

Mökkiin pääsee saapumispäivänä klo 15.00. Mökki luovutetaan lähtöpäivänä klo 12.00. Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana.

Tulo- ja lähtöajoista voidaan sopia toisin erillisellä sopimuksella.

Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kulut.

Vuokraan sisältyy tarpeiston käyttöoikeus: mm. kalusteet, ruoanlaitto- ja tarjoiluastiat, ruokailuvälineet, sähkö ja takkapuut. Vuoteissa on patjat, tyynyt ja peitot.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata lisämaksusta varauksen yhteydessä.

Asiakkaiden lähtiessä mökin on oltava siistissä kunnossa riippumatta siitä, oliko loppusiivous tilattu tai ei. Huonekalut on palautettava paikoilleen, astioita on tiskattava, roskia vietävä.

Jos mökki on erittäin likaisessa kunnossa asiakkaiden lähdön jälkeen, mökin omistajalla on oikeus periä 100 € suuruinen maksu tuplasiivouksesta jälkikäteen.

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu vuodepaikkamääränä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu.

Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteessa ilman omistajan lupaa on kielletty.

Omien patjojen, makuupussien ja -alustojen yms. tuominen on kielletty. Jos mökillä vierailee enemmän kuin varausvaiheessa ilmoitettu henkilömäärä, on omistajalla oikeus oman harkinnan mukaan joko keskeyttää varauksen välittömästi, jolloin maksua ei palauteta lainkaan, tai periä lisämaksuja ylimääräisistä vieraista.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa lomakohteiden sisätiloissa.

Mökistä lähtiessä asiakkaan on sammutettava valot sekä suljettava ovet ja ikkunat.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on vastuussa lomakohteen kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista. Vahingot on viivytyksettä ilmoitettava vuokranantajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle.

Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella voinut estää. Omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai villieläinten kanssa kohtaamisesta.